top of page

Potřebné rady zdarma

Pokud Vás bude kontaktovat Policie, že se máte dostavit a jen tak si s nimi promluvit, nedělejte to bez obhájce a zdvořile je odmítněte se sdělením, že nejdřív zavoláte obhájci. Vše, co řeknete, může být použito proti Vám. Není to pouhá věta do filmového scénáře, ale realita. 

Pravdu říkejte jen po konzultaci s obhájcem.

Jednou vyřčená slova už nelze vzít zpět.

Myslete na svá lidská práva a nevěřte nikomu. 

Nejčastější dotazy
"Čím dříve začneme s uplatňováním důkazů, tím je větší šance porazit orgány činné v trestním řízení."

Nejčastější dotazy

Potřebujete právníka pro svůj případ?

Pokud už případ řeší Policie, tak se jedná o vážnou věc. I z malé kauzy Vaši protivníci mohou udělat monster proces. A to nechcete. Lékaře je také nejlepší navštívit hned při vážných potížích, protože když jste zralí na JIPku, tak už může být pozdě.?

Kolik bude právník stát?

Většinou obhajoba celého trestního případu (nejčastěji okolo 1 roku) stojí klienty od 1.500 Kč měsíčně. A můžu Vám získat třeba dva roky života navíc mimo vězení nebo Vám celý případ vyhrát. Svoboda za to přece stojí.

Musím mluvit s Policií?

Záleží o čem a kdy. Před tím, než s nimi budete mluvit osobně, tak zavolejte obhájci. Nenechte se k něčemu přemluvit po telefonu.

Můžu mít kopie z policejního spisu?

Jelikož se jedná o spis, kde jsou důkazy proti Vám, tak Policie Vám musí v nějakém stadiu trestního řízení umožnit získání kopií z policejního spisu.

Znát svá práva

Znát svá práva

Máte právo mlčet.

Jedním z našich nejcennějších práv je právo mlčet. Listina základních práv a svobod nás chrání před nutností obviňovat sebe. Policie někdy může být manipulativní a pokusit se naznačit, že Vaše mlčení bude považováno za známku viny. Nenechte se však zmanipulovat. Na spravedlivý proces má právo každý.

Máte právo na právní pomoc. 

Když už mluvíte s Policií a jste s nějakou situací konfrontováni, máte právo vyslovit tyto magická slova: „CHCI PRÁVNÍKA“ Po vyslovení těchto magických slov jsou policisté povinni přestat vyslýchat a Vy získáte potřebný čas na svou obhajobu. Nenechte se zastrašovat a manipulovat.

Máte právo být osvobozeni od nepřiměřených zásahů, vyhledávání a zabavování věcí.

Policie často chce vstoupit do Vašeho domu a hledat důkazy. Také se rádi podívají do osobního mobilního telefonu, kde hledá inkriminující informace. Neexistuje žádný paragraf, aby se někdo podrobil takovému zacházení. Všichni máme právo odmítnout souhlas s prohlídkou, ledaže by Policie měla soudní příkaz. Policie nesmí zasahovat do soukromého vlastnictví bez pravděpodobné příčiny a soudního příkazu. Vaše právo na soukromí je životně důležité a nemělo by se od něj upustit. Nevěřte, prověřujte, ptejte se.

"Všichni máme důležitá ústavní práva zaručená Ústavou a Listinou základních práv a svobod."
bottom of page